ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCUIEU este continuarea bunei tradiții a școlilor de pe raza comunei Săcuieu, care au dat de-a  lungul existenței lor, absolvenți care au devenit oameni de valoare ai societății și cu care comuna noastră se mândrește si azi.

În rândul cadrelor didactice preuniversitare si universitare, a medicilor, a cadrelor cu înalte grade militare, inspectori si ingineri constructori, redactori ai unor importante ziare clujene, cadre cu funcții de conducere in diferite institutii ale judetului Cluj și nu numai, pot fi întâlniți mulți din foștii absolvenți ai școlilor de pe raza comunei Săcuieu, ceea ce ne îndreptățește să considerăm că avem o școală valoroasă.

De-a lungul anilor, populația școlara a scăzut foarte mult, deoarece o buna parte din locuitorii comunei, în special oameni tineri, au migrat spre alte zone din țara și s-au stabilit la oraș, astfel au apărut modificări în rețeaua școlară de la nivelul comunie.

În cele trei sate ale comunei  au funcționat de-a lungul anilor școli cu patru, șapte, opt sau zece clase, astfel:

-în Vișagu s-a construit de către localnici clădirea școlii în anul 1933.  Fiind foarte mulți copii, în anul  1950 se prelungește clădirea cu încă două săli de clasă. În această școală pe la sfârșitul anilor 1980, funcționau zece clase cu 180-200 de elevi. După anul 1989, populația școlară a început să scadă foarte tare, astfel în anul 2007, se desființează învățământul gimnazial, elevii fiind mutați la Săcuieu, la Vișagu rămânând să funcțineze patru clase. În anul 2014, cei 9 copii din cele patru clase și preșcolarii sunt aduși la Săcuieu, astfel în localitatea Vișagu nu mai există nicio formă de învățământ.

-în Rogojel, la fel ca în localitatea vecină existau foarte mulți copii și trei scoli, una gimnazială și două primare- Școala cu clasele I-VIII Rogojel, Școala cu clasele I-IV Modonești și Școala cu clasele I-IV Cămin.

În anul  2010 se desființează Școala cu clasele I-IV Modonești iar în anul 2013 și Școala cu clasele I-IV Cămin, rămânând în Rogojel o singură școală gimnazială.

-în Săcuieu, până în anul 1974 a funcționat o școală de opt clase, când se desființează din lipsă de copii, rămânând în continuare să funcționeze o școală cu patru clase.  Elevii din ciclul gimnazial au plecat spre Bologa, Sâncrai sau alte școli. În anul 1995 d-na Potra Marioara, înființează din nou clasa a V-a, urmând apoi în fiecare an să se mai adauge câte o clasă până s-a ajuns ca la nivel de Săcuieu să funcționeze Școala Gimnazială Săcuieu.

Din anul 2014 şi în prezent în comuna Săcuieu funcționează

1. Școala Gimnazială Săcuieu- unitate cu personalitate juridică, unde funcționează două grupe de învățământ preșcolar (o grupă simultană și una de sine stătătoare), învățământ primar cu trei clase (două simultane și una de sine stătătoare) și  învățământul gimnazial cu două clase simultane

2. Școala Gimnazială Rogojel-structură cu o grupă combinată în  învățământul preșcolar, două clase simultane în învățământuș primar si  două clase simultane în învățământul gimnazial.
        Analizând datele de mai sus se poate lesne observa că exodul populației din satele comunei a determinat o scădere a populației școlare. În localitatea Săcuieu, se întâmplă un fenomen invers, în sensul că numărul de copii crește în comunitatea rromă, de unde provin aproximativ 80% din copii, printre care foarte mulți sunt cu CES.

Limba de predare este limba română, iar limbile straine studiate sunt limba engleză și limba franceză  Toate școlile aferente  funcționează într-un singur program-de dimineață.

Copiii din localitatea Vișagu beneficiază de mijloc de transport asigurat de Primaria Săcuieu, făcând naveta la Școala Gimnazială Săcuieu.

Pe lânga orele de curs elevii sunt implicați în diverse proiecte care au ca scop responsabilizarea lor, educația ecologică, religioasă, etc.

Datorită numărului scăzut de elevi, nu au putut fi înființate clase separate pentru fiecare an, motiv pentru care orele de curs sunt organizate în clase simultane, fiind cuplați în aceeași sala de clasă elevi din ani diferiți.

Carele didactice reprezintă personae fizice care sunt angajate în sistemul de învățământ și predau în cadrul procesului educațional și de instruire cu normă întreagă sau cu normă parțială.

Rata analfabetismului este determinată de numarul de persoane care nu știu să scrie și să citească și provine din rândul populației școlare de etnie rromă.  Factorii principali care stau la baza cresterii acestei rate sunt abandonul școlar și gradul de sărăcie. Se estimează un abandon scolar de 3-4 persoane pe an, cauzat de plecarea familiilor împreună cu copiii în străinătate, intrarea elevilor în relații de concubinaj de la vârste mici, dezinteresul părinților față de actul educațioal, etc. 

In ceea ce privește infrastructura se poate spune că s-au facut lucrări de reabilitare și amenajare a tuturor clădirilor școlare de pe raza comunei, s-a construit o grădiniță și un parc de joacă la Săcuieu. Toți copiii noștri îmvață în spații moderne și sigure.